TYÖHÖNVALMENNUS JA TYÖNTEKIJÄN EDELLEEN SIJOITTAMISPALVELU KOKKOLAN JA KANNUKSEN SPR-KIRPPIKSELLÄ

Mikä minusta tulee isona? Millaista työtä haluaisin tehdä? Millaisissa työtehtävissä viihtyisin parhaiten? Mihin ammattiin ja työtehtäviin persoonani soveltuisi? Mille alalle kannattaisi kouluttautua? Miten kukaan enää näin vanhaa työllistää? Kukapa meistä ei olisi näitä kysymyksiä pyöritellyt mielessään, ja etsinyt vastauksia jopa useaan kertaan. Nämä kysymykset ovat elämän suuria ja tärkeitä kysymyksiä, joihin kaikki meistä etsivät vastauksia, toiset useammin, toiset harvemmin. Vähintään nuoruudessa näiden kysymysten äärellä joutuu jokainen punnita valintojaan. Myös aikuisiällä yhä useammin joudumme tekemään vastaavia valintoja työelämän muutostilanteissa, elämäntilanteiden murroskohdissa ja joko oman tai läheisten sairastumisen seurauksena.

Ammatinvalinnan ratkaisut eivät aina synny odotetussa aikataulussa, ja moni tarvitsee aikalisiä matkan varrella sekä ohjausta löytääkseen oikeat valinnat ja suunnan työelämässä. Työelämän ja yhteiskunnan muuttuessa työura tarkoittaa entistä suuremmalle joukolle ihmisiä aiempaa useampia valintoja ja ratkaisuja. Työuran aikana liikutaan yhä enemmän ammatista ja työstä toiseen, työstä koulutukseen ja koulutuksesta takaisin työelämään. Välissä voi olla myös työttömyysjaksoja.

Kun ammatinvalinta ja työelämä ei aukea oman pohdinnan tuloksena ja tarvitaan apua ammatti- ja työtoiveiden hahmottamisessa, työn valintaan vaikuttavien terveydellisten rajoitusten selkeyttämisessä, oppimisvaikeuksissa, omaan itsetuntemuksen tai arjenhallintaan liittyen on mahdollista saada henkilökohtaista ja yksilöllistä tukea työhönvalmentajalta.

Työhönvalmennus tarjoaa työnhakijalle tukea, valmennusta ja ohjausta ammatin- ja koulutusalavalintaan sekä työllistymiseen. Työhönvalmentaja tukee työelämätaitojen ja -valmiuksien lisäämisessä sekä käytännön työnhaussa. Työhönvalmentaja avustaa myös työpaikalla työtehtävien räätälöinnissä, suunnittelussa ja perehdytyksessä sekä auttaa tutustumaan ja kiinnittymään uuteen työympäristöön ja -yhteisöön. Työhönvalmentaja ohjaa tarvittaessa työnantajaa erilaisten työllistymistä edistävien tukien hakemisessa.

Edelleen sijoittamispalvelu on joustava tapa tutustua uuteen työntekijään ja perehdyttää tuleviin työtehtäviin. Se on yritykselle ja työnantajalle riskitön tapa rekrytoida ja välttää mahdolliset virhearvioinnit

Käyttäjäyrityksellä ei ole edelleen sijoittamisjakson aikana palkanmaksuvelvoitetta. SPR-Kirppis hoitaa työntekijään liittyvät hallinnolliset tehtävät ja yhteydenpidon TE-toimistoon. Jos yrityksen ja työntekijän välille solmitaan varsinainen työsuhde heti sijoitusjakson jälkeen, SPR-Kirppikseltä on mahdollista saada työhönvalmentajan neuvoja työntekijän käyttämättömän palkkatuen siirtämiseksi.

Lisätietoja:
Outi Hakunti, työhönvalmentaja
puh. 040 125 8679
SPR-Kirppis, Kokkola ja Kannus

Yhteistyössä: KP OTE-hanke, Soite Kokkola