SPR-Kirppikset ovat Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin omistama kirpputoriketju, jonka toiminta ulottuu 4 eri paikkakunnalle Suomessa. SPR-Kirppis myymälöitä on SPR Länsi-Suomen piirin alueella yhteensä 6.

SPR-Kirppis on Suomen Hyvää Kierrättävin kirpputoriketju, jonka 6 myymälän tuotto käytetään Suomessa paikalliseen, alueelliseen ja valtakunnalliseen hyväntekeväisyystyöhön.

SPR-Kirppisten toiminta on ollut Suomessa edelläkävijä kirppistuotteiden ammattimaisissa esillepanoissa ja siisteydessä. Myymälöihimme lahjoitetut vaatteet ja tavara lajitellaan kirppismyymälöiden yhteydessä toimivissa ajanmukaisissa ja toimivissa lajittelutiloissa.

SPR-Kirppikset työllistävät vuosittain useita satoja henkilöitä palkkatukityöhön, oppisopimuskoulutukseen, työkokeiluihin ja kuntouttavaan työtoimintaan. Teemme yhteistyötä myös alueellisesti ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen kanssa tarjoamalla työssäoppimispaikkoja koulutussopimuksella.

Tarjoamme palkitsevaa ja monipuolista työ asiakaspalvelun, myynnin ja markkinoinnin tehtävissä, myymäläsomistuksessa, vaate- ja tavaralajittelussa, varastointi- ja järjestelytehtävissä, siivous- ja puhdistuspalvelun tehtävissä, kassatehtävissä, toimistotyötehtävissä sekä nouto- ja kuljetuspalvelun työtehtävissä.

Kaikissa SPR-Kirppismyymälöissä tarjotaan lahjoitustavaroiden nouto- ja kuljetuspalvelua.

Etsitkö arvokasta ja merkityksellistä työtä?

SPR-Kirppiksellä olet osa työyhteisöä, joka Kierrättää Hyvää erityisesti paikallisesti. Tarjoamme mielekästä työtä ja tekemistä osatyökykyisille, pitkään työttöminä olleille, työelämään palaaville, kuntoutujille ja uraansa aloittaville nuorille. Tarjoamme turvallisen työyhteisön- ja ympäristön työnteolle, jossa on tilaa omille onnistumisille ja ennen kaikkea kehittymiselle.

Turvallisen ja yhteisöllisen työympäristömme ja toimintamme avulla haluamme antaa työntekijöillemme hyvät eväät ja mahdollisuudet työllistyä jatkossa eteenpäin mm. kaupan alalle monipuolisiin myynti-, markkinointi ja asiakaspalvelutehtäviin sekä logistiikan ja varastointialan työtehtäviin.

Osalle työntekijöistämme SPR-Kirppis on ensimmäinen todellinen ja oikea työpaikka. Toivomme asiakkailtamme ymmärrystä myös työmme valmentavaan ja ohjaavaan näkökulmaan.

Työssäolojakson tavoitteena on, että työtekijä, työkokeilija, työtoiminnassa tai opintojaan suorittava oleva saa ohjausta sekä valmiuksia siirtyä osa- tai kokoaikatyöhön avoimille työmarkkinoille, jatko- tai lisäkoulutukseen tai löytää muun positiivisen ratkaisun, joka edistää henkilön työuraa. Työssäolojakso voi sisältää oppisopimuskoulutusta, tutkinnon osia, koko tutkinnon tai lyhytkestoisia koulutuksia, henkilön tarpeen ja tavoitteen mukaan.

SPR-Kirppikselle voit työllistyä erilaisten työllistymistä edistävien palveluiden kautta esimerkiksi:

Palkkatukityöhön
Oppisopimustyösuhteeseen
Työkokeiluun
Kuntouttavaan työtoimintaan
Avotyöhön/terapiatyöhön
Työssäoppimisjaksoille ja työharjoittelujaksoille
Koulutussopimuksen kautta (ammatilliset oppilaitokset ja ammattikorkeakoulu)
Yhdyskuntapalveluun
Vapaaehtoistyöhön

Työllisyyshankkeita ja paikallista yhteistyötä

SPR-Kirppisten työhönvalmennuspalvelu

Työyhteisö, työpaikka ja työ ovat ihmiselle merkittävä itsetunnon, itsearvostuksen ja itsetuntemuksen rakennusalusta ja- paikka, sekä sosiaaliseen suhteiden, yhteisöllisyyden ja osallisuuden toteuttamispaikka. Työpaikka ja työ ovat tärkeä osa ihmisen elämää ja hyvinvointia.

Työhönvalmennuksella pyritään ensisijaisesti luomaan uskoa ihmiseen hänen olemassa olevista kyvyistä, osaamisesta ja pärjäämisestä vielä myös avoimilla työmarkkinoilla ja työssä. Ja vakuuttamaan hänet tästä osaamisesta ja ennen kaikkea hänen arvostaan työhön ja työelämään kykenevänä ihmisenä. Ja sen jälkeen pohtimaan yhdessä mikä työ ja mikä ala itseä kiinnostaa, millaista osaamista löytyy ja mikä mahdollinen koulutus voisi vielä tuoda lisäarvoa avoimia työmarkkinoita ajatellen.

Tärkeää on opetella yhdessä myös, miten omaa osaamista tuodaan esiin suullisesti ja kirjallisesti, ja miten kertoa itsestään työnhakijana ja työntekijänä.

SPR-Kirppisten työhönvalmennus tarjoaa Kirppisten työntekijöille sekä kuntoutujille tukea, valmennusta ja ohjausta ammatin- ja koulutusalavalintaan sekä työllistymiseen. Työhönvalmentaja tai työnopastaja tukee työelämätaitojen ja -valmiuksien lisäämisessä sekä käytännön työnhaussa.

Työhönvalmentaja tai työnopastaja avustaa tarvittaessa myös työpaikalla työtehtävien räätälöinnissä, suunnittelussa ja perehdytyksessä sekä auttaa tutustumaan ja kiinnittymään uuteen työympäristöön ja -yhteisöön. Myös työnantajaa ohjataan tarvittaessa erilaisten työllistymistä edistävien tukien hakemisessa.

Yhteistyössä