Etsitkö arvokasta ja merkityksellistä työtä!

Suomen Punainen Risti on humanitaarista työtä tekevä kansalaisjärjestö, yksi Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun 190 kansallisesta yhdistyksestä ja osa maailmanlaajuista auttamisverkostoa.

Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin toiminta-alue käsittää Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan sekä Keski-Suomen maakunnat. Piirin alueella on 7 SPR-Kirppistä, joissa myydään lahjoituksena saatua tavaraa. Lisäksi Kirppikset työllistävät henkilöitä, jotka ovat olleet pitkään työttömänä, kuntouttavassa työtoiminnassa ja työkokeilussa.

Haemme toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen

TYÖNOPASTAJAA

Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiriin, Kokkolan SPR-Kirppikselle.

Työnopastajan perustyötä SPR-Kirppisketjussa on opastaa, ohjata sekä valmentaa työntekijöitä SPR-Kirppiksen eri työvaiheisiin ja olla mukana käytännön työssä. Työ ja tehtävät koostuvat opastus- ja ohjaustehtävistä käytännön työtehtävissä eri työntekovaiheissa mm. lahjoitustavaran lajittelu ja puhdistus, tuotteiden hinnoittelu, esiinpano, lahjoitustavaran noutopalvelu sekä Kirppismyymälän kassa- ja asiakaspalvelutehtävät. Työ pitää sisällään myös toimisto- ja hallintotyön tehtäviä sekä myynti- ja markkinointitehtäviä.

Työnopastaja on työntekijäryhmänsä lähiesihenkilö. Hän on vastuussa työntekijöitä koskevien perustyöprosessien läpiviennistä (mm. työtehtävien ja työtavoitteiden asettaminen, niistä suoriutuminen, työsuorituksen arviointi, työpaikan ohjeiden ja sääntöjen noudattamisesta huolehtiminen ja puheeksiottaminen ym.).

Työnopastaja on myös vastuussa Kirppismyymälän myynnistä ja tuloksesta yhdessä muiden työnopastajien sekä toimialapäällikön kanssa. Työnopastajan tulee kaikessa työssään noudattaa Suomen Punaisen Ristin yleisiä periaatteita ja arvoja. Työnopastajan tulee toimia työssään ammattieettisesti kestävällä tavalla ja kokonaisvaltaisella ammatillisella työotteella.

Edellytämme:

– kykyä ja kokemusta kohdata ja toimia erilaisten ihmisten kanssa

– kykyä itsenäiseen, tavoitteelliseen ja tulokselliseen työhön

– hyviä sosiaalisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja

– hyvää organisointi- ja paineensietokykyä

– hyviä viestintätaitoja, myös sosiaalisen median kanavissa.

– kielitaitoa; suomen kielen taito, ruotsin kielen taito katsotaan eduksi

Arvostamme:

– työllistämistyön ja kuntouttavan työtoiminnan palvelujärjestelmän tuntemusta;
ko. asiat kiinnostavat sinua ja ymmärrät niihin liittyviä ominaispiirteitä

– ymmärrystä kaupan alan lainalaisuuksista ja trendeistä

– luovuutta ja innostusta

– hyvää fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa

– järjestötyön- ja toiminnan kokemusta ja/tai tuntemusta

Työ edellyttää valmiutta ilta- sekä viikonlopputyöhön, työaika on 37,5h/vko. Työn pääasiallinen toimipiste on SPR-Kirppis Kokkola, Vaunumiehenkatu
4 B. Tehtävä on kokopäiväinen. Ajokortti ja auton käyttömahdollisuus on välttämätön.

Koulutusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan koulutus tai kasvatus- ja ohjausalan koulutus. Tehtävässä menestyminen edellyttää lisäksi aiempaa työkokemusta vastaavista tai vastaavanlaisista työtehtävistä.

Työsuhteen ehdot määräytyvät Sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen mukaan. Työsuhteessa noudatetaan 6kk koeaikaa. Tehtävässä aloitus 15.6.2020 tai sopimuksen mukaan.

Jos koet, että olet hakemamme henkilö, ja haluat kehittää toimintaamme, kehittyä tehtävissäsi SPR-Kirppiksellä, olla esimerkkinä ja edistää Punaisen Ristin periaatteita olemalla osana kansainvälistä järjestöä lähetä avoin hakemus palkkatoivomuksineen ja CV/video CV 7.6.2020 mennessä sähköpostilla outi.hakunti@redcross.fi.

Lisätietoja antaa toimialapäällikkö Outi Hakunti
Puh. 040 125 8679
outi.hakunti@redcross.fi.