Etsimmekö juuri sinua merkitykselliseen työhön kanssamme!

Merkityksellistä työtä
SPR-Kirppis Kierrättää Hyvää!

Toimialapäällikkö (sijaisuus) SPR-Kirppis, Kokkola

Suomen Punainen Risti on humanitaarista työtä tekevä kansalaisjärjestö, yksi Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun 190 kansallisesta yhdistyksestä ja osa maailmanlaajuista auttamisverkostoa.

Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin toiminta-alue käsittää Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan sekä Keski-Suomen maakunnat. Piirin alueella on 6 Kirppistä, joissa myydään lahjoituksena saatua tavaraa. Kirppikset ovat merkittävä sosiaalisen työllistämisen ja kiertotalouden toimija.

Kokkolan SPR-Kirppiksen nykyisen toimialapäällikön jäädessä toimivapaalle haemme hänelle sijaista. Toimialapäällikkö vastaa Kokkolan SPR-Kirppiksen toiminnasta. Edellytämme toimialapäälliköltä vankkaa kokemusta esihenkilötyöstä, myymäläliiketoiminnasta ja sosiaalisesta työllistämisestä sekä sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoa. Katsomme eduksi kiertotalouden ja hanketyön asiantuntemuksen. Arvostamme hyvää organisointikykyä ja johdonmukaista sekä selkeää tapaa toimia yksikön vastuuhenkilönä.

Toimialapäällikkö vastaa Kokkolan SPR-Kirppiksen talous- ja hallintoasioista, kuten talousarvion valmistelu, talousraportoinnista ja myynnin johtamisesta. Toimialapäällikön tehtäviin kuuluvat kaikki keskeiset alueen SPR-Kirppisten henkilöstöasiat, kuten työsuhdeasiat, työsopimukset, työturvallisuusasiat, työterveyshuolto ja työyhteisön kehittäminen.

Toimialapäällikkö edustaa alueensa kirppiksiä SPR-Länsi-Suomen piirin kirppisten toimialapäälliköiden muodostamassa kirppistiimissä ja tekee tiivistä yhteistyötä muiden toimialapäälliköiden kanssa.

Toimialapäällikön tehtävässä pääset osaksi Punaisen Ristin auttamisen ketjua Länsi-Suomen piirissä ja globaalisti. Länsi-Suomen piirissä toimii 60 paikallisessa osastossa 4000 vapaaehtoista ystävätoiminnasta ensiapuryhmiin ja vankilavierailijatoiminnasta monikulttuurisuustyöhön. Piirin toimintaan kuuluvat SPR-Kirppisten lisäksi vastaanottokeskus Jyväskylässä sekä Rikosuhripäivystys Pohjanmaan maakunnissa.

Tehtävä on määräaikainen toimivapaan sijaisuus 30.4.2023 asti. Työ alkaa mahdollisimman pian sopimuksen mukaan.

Hakemukset lähetetään sähköpostilla viimeistään 18.10.2021 osoitteeseen: tero.hintsa@punainenristi.fi

Työhaastatteluihin kutsuttaville ilmoitetaan haastatteluun pääsystä viikon 42 loppupuolella. Työhaastattelut järjestetään 25.10.2021 SPR-Kirppis Kokkolan tiloissa.

Lisätietoja:

Tero Hintsa, Toiminnanjohtaja, 040 512 17 26, tero.hintsa@punainenristi.fi
Outi Hakunti, Toimialapäällikkö, 040 125 8679, outi.hakunti@punainenristi.fi

*********************************************************

Työhönvalmentaja (TOIVOA-hanke) SPR-Kirppis, Kokkola

SPR Länsi-Suomen piirissä toimivan SPR-Kirppisketjun toiminnan tarkoitus on hankkia varoja ja tuottaa apua sekä kansalliseen että kansainväliseen auttamistyöhön. Pohjanmaan alueen SPR-Kirppiksillä toteutetaan TE-toimiston kanssa yhteistyössä työllistävää hanketta. Kolmivuotinen (1.9.2020 – 31.8.2023) Pohjanmaan TE-toimiston/ELY-keskuksen rahoittama TOIVOA –hanke tarjoaa vuositasolla 200 palkkatuki-, työkokeilu- tai oppisopimuspaikkaa Kokkolan ja Vaasan SPR-Kirppiksillä.

TOIVOA- hankkeella (Työkykyä, Osaamista, Intoa, Voimaa ja Onnistumista Antava hanke) on ensisijaisesti työllistävä tavoite. Työpisteinä toimivat Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueen SPR-Kirppikset, Kokkola ja Vaasa. Hankkeen kohderyhmän muodostavat työttömät työnhakijat Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan TE-toimiston alueilla. Erityistä kohderyhmää ovat pitkään työttömänä olleet ja haastavassa työmarkkinatilanteessa olevat työnhakijat, osatyökykyiset työnhakijat sekä työllistymiseen erityistä tukea tarvitsevat maahanmuuttajat. Ammatillista osaamista ja työelämävalmiuksia vahvistetaan erityisesti kaupallisesta, logistiikan-, puhdistuspalvelu- ja tekstiilialan sekä kierrätyksen ja kiertotalouden näkökulmista.

Hankkeeseen haetaan Kokkolaan työhönvalmentajaa/projektipäällikköä 1.11.2021 alkaen/sopimuksen mukaan, määräaikaiseen työsuhteeseen 31.8.2023 saakka. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen hankerahoitus. Rahoitusta hankkeelle on haettu kolmivuotiselle rahoituskaudelle edellyttäen, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen soveltuvat määrärahat ja hankkeelle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Hankerahoitus haetaan ja myönnetään vuodeksi kerrallaan.

Työn -/tehtävänkuvaus:

– työnopastus ja lähiesihenkilötyö; työkokeilu- ja palkkatukityöjakson työvalmennus SPR-Kirppiksen käytännön työtehtävissä ja työprosesseissa, työelämänpelisääntöihin valmentaminen ja ohjaaminen; esihenkilötyö, työvalmennusmateriaalien tuottaminen ym.

– vastaa hankkeen kokonaissuunnittelusta ja kehittämisestä; osaamisen tunnistaminen/opinnollistaminen (PAIKKO-ohjelma) sekä muu hankkeen arviointi- ja seurantajärjestelmä

– hankkeen tuloksista raportointi rahoittajalle ja sidosryhmille sekä hankkeen maksatuksesta huolehtiminen yhdessä työnsuunnittelijan kanssa

– oppisopimuskoulutuksessa olevien työpaikkakouluttajana toimiminen yhdessä työnsuunnittelijan kanssa

– työnhaun valmiuksien päivittäminen hankkeen asiakkaiden kanssa, työ- ja uraohjaus

Tehtävän hoitaminen edellyttää sosionomi (AMK) korkeakoulututkintoa tai vastaavaa muuta korkeakoulututkintoa. Lisäksi edellytämme vahvaa näyttöä projekti-/hankeosaamisesta, vahvaa ohjaus- ja valmennustyön osaamista ja vähintään 2 vuoden työkokemusta. Hyviä viestinnällisiä valmiuksia ja vuorovaikutustaitoja, aiempaa työkokemusta projektien ja valmennuksen suunnittelusta sekä käytännön asiakastyöstä. Arvostamme tietämystä ja/tai kokemusta kirppistoimialan lainalaisuuksien ymmärryksestä ja niiden soveltamisesta kaupalliseen näkökulmaan. Arvostamme myös Office 365- ohjelmien hyvää osaamista ja käytännön käyttökokemusta sekä hanke- ja taloushallinnon raporttien laatimisen hyvää osaamista ja kokemusta. Edellytämme matkustusvalmiutta sekä työn vaativuuden vuoksi hyvää fyysistä ja psyykkistä työkykyä ja työkuntoa. Työ SPR-Kirppiksellä on käytännönläheistä ja painottuu käytännön työtehtävissä ohjaamiseen, valmentamiseen sekä esihenkilötyöhön.

Työ edellyttää valmiutta ilta- sekä viikonlopputyöhön, työaika on 37,5 h/vko. Työn pääasiallinen toimipiste on SPR-Kirppis Kokkola, Vaunumiehenkatu 4 B, tehtävässä ei ole mahdollisuutta tehdä etätyötä. Tehtävä on kokopäiväinen.

Työsuhteen ehdot määräytyvät Sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen mukaan. Työsuhteessa noudatetaan 6kk koeaikaa. Tehtävässä aloitus 1.11.2021 tai sopimuksen mukaan.

Jos koet, että olet hakemamme henkilö, ja haluat kehittää toimintaamme, kehittyä tehtävissäsi SPR-Kirppiksellä, olla esimerkkinä ja edistää Punaisen Ristin periaatteita olemalla osana kansainvälistä järjestöä lähetä hakemus ja CV/video CV sähköpostilla outi.hakunti@redcross.fi 18.10.2021 mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa toimialapäällikkö Outi Hakunti
Puh. 040 125 8679
outi.hakunti@redcross.fi.