Etsimmekö juuri sinua merkitykselliseen työhön kanssamme!

Toivoa-hanke

SPR Länsi-Suomen piirissä toimivan SPR-Kirppisketjun toiminnan tarkoitus on hankkia varoja ja tuottaa apua sekä kansalliseen että kansainväliseen auttamistyöhön. Pohjanmaan alueen SPR-Kirppiksillä on alkamassa TE-toimiston työllistävä hanke 1.9.2020. Nyt käynnistyvä kolmivuotinen (1.9.2020 – 31.8.2023) Pohjanmaan TE-toimiston/ELYkeskuksen rahoittama TOIVOA –hanke tarjoaa vuositasolla 200 palkkatuki-, työkokeilu- tai oppisopimuspaikkaa Kokkolan ja Vaasan SPR-Kirppiksillä.

Haettavalla TOIVOA- hankkeella (Työkykyä, Osaamista, Intoa, Voimaa ja Onnistumista Antava hanke) on ensisijaisesti työllistävä tavoite. Työpisteinä toimivat Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueen SPR-Kirppikset, Kokkola ja Vaasa. Hankkeen kohderyhmän muodostavat työttömät työnhakijat Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan TE-toimiston alueilla. Erityistä kohderyhmää ovat pitkään työttömänä olleet ja haastavassa työmarkkinatilanteessa olevat työnhakijat, osatyökykyiset työnhakijat sekä työllistymiseen erityistä tukea tarvitsevat maahanmuuttajat. Ammatillista osaamista ja työelämävalmiuksia vahvistetaan erityisesti kaupallisesta, logistiikan-, puhdistuspalvelu- ja tekstiilialan sekä kierrätyksen ja kiertotalouden näkökulmista.

Hankkeeseen haetaan Kokkolaan ja Vaasaan työnsuunnittelijaa ja työhönvalmentajaa 1.9.2020 alkaen määräaikaisiin työsuhteisiin 31.8.2023 saakka. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen hankerahoitus. Rahoitusta hankkeelle on haettu kolmivuotiselle rahoituskaudelle edellyttäen, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen soveltuvat määrärahat ja hankkeelle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Hankerahoitus haetaan ja myönnetään vuodeksi kerrallaan.

Työnsuunnittelija
• työnopastustyö; työyhteisöön ja työtehtäviin perehdyttäminen, työelämän ja työpaikan pelisäännöt
• hankeen raportointi; tilitykset ja raportointi hankkeen tuloksista hankkeen rahoittajalle
• hankkeeseen osallistuvien jatkosuunnitelmat ja työnetsintä
• osallistuu yhdessä työhönvalmentajan kanssa työntekijöiden osaamisen tunnistamisen/opinnollistamisen arviointi- ja dokumentointiprosessin kehittämiseen ja toteuttamiseen
• konkreettiset työhakusuunnitelmat asiakkaan kanssa
• hankkeen vaikuttavuuden seuranta

Tehtävän hoitaminen edellyttää sosiaali- ja terveysalan tai kasvatus- ja ohjausalan koulutusta sekä työkokemusta vastaavista tehtävistä vähintään 2 vuotta. Arvostamme aiempaa työkokemusta ohjaus- ja valmennustyöstä ja kirppistoimialan lainalaisuuksien ymmärryksestä ja niiden soveltamisesta kaupalliseen näkökulmaan. Arvostamme myös Office 365- ohjelmien hyvää osaamista ja käytännön käyttökokemusta sekä hanke- ja taloushallinnon raporttien laatimisen hyvää osaamista ja kokemusta. Edellytämme matkustusvalmiutta sekä työn vaativuuden vuoksi hyvää fyysistä ja psyykkistä työkykyä ja työkuntoa.

Työhönvalmentaja
• työnopastustyö; työkokeilujakson pienryhmäkoulutukset, yksilövalmennus, myös materiaalien tuottaminen
• vastaa hankkeen kokonaissuunnittelusta ja kehittämisestä; osaamisen tunnistaminen/opinnollistaminen sekä muu hankkeen arviointi- ja seurantajärjestelmä
• suunnittelee ja järjestää koulutusta, kouluttaa, ohjaa ja valmentaa
• hankkeen tuloksista raportointi rahoittajalle yhdessä työnsuunnittelijan kanssa
• opsojen työpaikkakouluttajana toimiminen yhdessä työnsuunnittelijan kanssa
• työnhaun valmiuksien päivittäminen hankkeen asiakkaiden kanssa

Tehtävän hoitaminen edellyttää sosionomi (AMK) korkeakoulututkintoa tai vastaavaa muuta korkeakoulututkintoa. Lisäksi edellytämme vahvaa näyttöä projekti/hankeosaamisesta, vahvaa ohjaus- ja valmennustyön osaamista ja vähintään 2 vuoden työkokemusta. Hyviä viestinnällisiä valmiuksia, aiempaa työkokemusta projektien ja koulutusten suunnittelusta sekä käytännön asiakastyöstä ja kouluttajakokemusta. Arvostamme tietämystä ja/tai kokemusta kirppistoimialan lainalaisuuksien ymmärryksestä ja niiden soveltamisesta kaupalliseen näkökulmaan. Arvostamme myös Office 365- ohjelmien hyvää osaamista ja käytännön käyttökokemusta sekä hanke- ja taloushallinnon raporttien laatimisen hyvää osaamista ja kokemusta. Edellytämme matkustusvalmiutta sekä työn vaativuuden vuoksi hyvää fyysistä ja psyykkistä työkykyä ja työkuntoa.

Hakemukset palkkatoiveineen ja CV/video CV lähetetään sähköpostilla Kokkolan osalta outi.hakunti@redcross.fi ja Vaasan osalta maarit.rintamaki@redcross.fi 16.8.2020 mennessä.

Vastaamme puhelintiedusteluihin seuraavasti: Kokkolan avoimien tehtävien osalta 12.8.2020 alkaen Outi Hakunti, puh. 040 125 8679 Vaasan avoimien tehtävien osalta 10.8.2020 alkaen Maarit Rintamäki puh. 040 738 6884