MITÄ?

TOIVOA-hankeella (Työkykyä, Osaamista, Intoa, Voimaa ja Onnistumista) on ensisijaisesti työllistävä tavoite. Tavoitteena on päivittää työnhakijan/työkokeilijan/työntekijän työelämätaitoja ja työnhakuvalmiuksia sekä vahvistaa ammatillista osaamista ja sosiaalisia vuorovaikutustaitoja.

MITEN?

Työskentely ja työhönvalmennus aloitetaan SPR-Kirppiksellä Kokkolassa tai Vaasassa 1-6 kuukauden mittaisella työkokeilujaksolla, jonka jälkeen tavoitteen on työllistyä palkkatukityöhön, avoimille työmarkkinoille tai löytää jokin muu työelämässä eteenpäin vievä positiivinen ja mieluisa ratkaisu. SPR-Kirppiksillä opitut työelämätaidot ja työntekemisen malli on sovellettavissa erilaisissa työtehtävissä myös avoimilla työmarkkinoilla.

SPR-Kirppiksillä ammatillista osaamista ja työelämävalmiuksia on mahdollista vahvistaa ja kehittää edelleen kaupanalan, logistiikan-, puhdistuspalvelualan- ja tekstiilialan sekä kierrätyksen ja kiertotalouden näkökulmasta. Työllistymistä tuetaan kutsumalla eri asiantuntijoita pienryhmätapaamisiin, esimerkiksi alueen oppilaitosten edustajia sekä työelämän edustajia. Työkokeilujakson aikana on mahdollista osallistua ja suorittaa työllistymistä edistäviin työelämän kortti- ja lupakoulutuksiin mm. EA1 ja työturvallisuuskorttikoulutukseen. Oman osaamisen tunnistamista ja sanoittamista toteutetetaan PAIKKO- ohjelman sekä Työkykyviisarin avulla.

MISSÄ?

Työpisteinä ja työntekopaikkoina toimivat SPR-Kirppis Kokkola ja SPR-Kirppis Vaasa.

KENELLE?

TOIVOA-hankeen palvelut on tarkoitettu työttömille työnhakijoille Pohjanmaan TE-toimiston alueella; Kokkolassa ja Vaasassa. Erityistä kohderyhmää ovat pitkään tyttömänä olleet (pääsääntoisesti 2v. tyttömyyttä) ja muussa haastavassa työmarkkinatilanteessa olevat työnhakijat; osatyökykyiset sekä työllistymiseen erityistä tukea tarvitsevat muut henkilöt sekä maahanmuuttajat.

KETKÄ?

TOIVOA-hankkeen työntekijät, SPR-Kirppis Kokkola

Työhönvalmentaja
Tiina Wennström-Roiha puh. 040 626 4604
tiina.wennstrom-roiha@redcross.fi

Työnsuunnittelija
Sari Elo puh. 040 672 4405
sari.elo@redcross.fi

TOIVOA-hankkeen työntekijät, SPR-Kirppis Vaasa

Työhönvalmentaja/projektipäällikkö
Johanna Lehtilä puh. 040 644 9475
johanna.lehtila@redcross.fi

TOIVOA-hanke mahdollistaa henkilökohtaisen ohjauksen ja valmennuksen matkalla työelämään tai opintoihin.

Tule mukaan!

SPR-Kirppis Kokkola
Vaunumiehenkatu 4B
67100 Kokkola

SPR-Kirppis Vaasa
Vöyrinkatu 42
65100 Vaasa

Pohjanmaan TE-toimiston rahoittama TOIVOA-hanke on alkanut 1.9.2020 ja on kestoltaan 3 vuotta.
Yhteistyössä Pohjanmaan ELY-keskus.