Etsimme juuri sinua!

HANKETYÖPAIKAT

HUOM! Pohjanmaan TE-toimisto ja SPR Länsi-Suomen piiri ovat yhdessä päättäneet siirtää TOIVOA-hankkeen alkamista tällä tietoa 1.9.2020. Syynä on maassamme vallitseva poikkeustilanne sekä vähäiset hakemukset avoimiin tehtäviin. Huomioimme jo tulleet hakemukset, mutta kannattaa joka tapauksessa lähettää uusi hakemus työpaikkojen tullessa uudelleen avoimiksi kesän jälkeen. Pahoittelemme tilannetta ja toivomme, että pääsemme aloittamaan hanketyöt syksyllä!

SPR Länsi-Suomen piirissä toimivan SPR-Kirppisketjun toiminnan tarkoitus on hankkia varoja ja tuottaa apua sekä kansalliseen että kansainväliseen auttamistyöhön. Pohjanmaan alueen SPR-Kirppiksillä on alkamassa TE-toimiston työllistävä hanke 1.4.2020. Nyt käynnistyvä kolmivuotinen (1.4.2020 – 31.3.2023) Pohjanmaan TE-toimiston rahoittama TOIVOA -hanke tarjoaa vuositasolla 200 palkkatuki-, työkokeilu- tai oppisopimuspaikkaa Kokkolan ja Vaasan SPR-Kirppiksillä.

Haettavalla TOIVOA- hankkeella (Työkykyä, Osaamista, Intoa, Voimaa ja Onnistumista Antava hanke) on ensisijaisesti työllistävä tavoite. Työpisteinä toimivat Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueen SPR-Kirppikset, Kokkola ja Vaasa. Hankkeen kohderyhmän muodostavat työttömät työnhakijat Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan TE-toimiston alueilla. Erityistä kohderyhmää ovat pitkään työttömänä olleet ja haastavassa työmarkkinatilanteessa olevat työnhakijat, osatyökykyiset työnhakijat sekä työllistymiseen erityistä tukea tarvitsevat maahanmuuttajat. Ammatillista osaamista ja työelämävalmiuksia vahvistetaan erityisesti kaupallisesta, logistiikan-, puhdistuspalvelu- ja tekstiilialan sekä kierrätyksen ja kiertotalouden näkökulmista.

Hankkeeseen haetaan Kokkolaan ja Vaasaan työnsuunnittelijaa ja työhönvalmentajaa 1.4.2020 alkaen määräaikaisiin työsuhteisiin 31.3.2023 saakka. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen hankerahoitus. Rahoitusta hankkeelle on haettu kolmivuotiselle rahoituskaudelle edellyttäen, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen soveltuvat määrärahat ja hankkeelle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Hankerahoitus haetaan ja myönnetään vuodeksi kerrallaan.

Työnsuunnittelija
työnopastus; työyhteisöön ja työtehtäviin perehdyttäminen, työelämän ja työpaikan pelisäännöt
hankeen raportointi; tilitykset ja raportointi hankkeen tuloksista hankkeen rahoittajalle
hankkeeseen osallistuvien jatkosuunnitelmat ja työnetsintä
osallistuu yhdessä työhönvalmentajan kanssa työntekijöiden osaamisen tunnistamisen/opinnollistamisen arviointi- ja dokumentointiprosessin kehittämiseen ja toteuttamiseen
konkreettiset työhakusuunnitelmat asiakkaan kanssa
hankkeen vaikuttavuuden seuranta

Tehtävän hoitaminen edellyttää sosiaali- ja terveysalan koulutusta tai vastaavaa ammatillista koulutusta sekä työkokemusta vastaavista tehtävistä vähintään 2 vuotta. Arvostamme aiempaa työkokemusta ohjaus- ja valmennustyöstä ja kirppistoimialan lainalaisuuksien ymmärryksestä ja niiden soveltamisesta kaupalliseen näkökulmaan. Arvostamme myös Office 365- ohjelmien hyvää osaamista ja käytännön käyttökokemusta sekä hanke- ja taloushallinnon raporttien laatimisen hyvää osaamista ja kokemusta. Edellytämme matkustusvalmiutta sekä työn vaativuuden vuoksi hyvää fyysistä ja psyykkistä työkykyä ja työkuntoa.


Työhönvalmentaja
vastaa hankkeen kokonaissuunnittelusta ja kehittämisestä; osaamisen tunnistaminen/opinnollistaminen sekä muu hankkeen arviointi- ja seurantajärjestelmä
suunnittelee ja järjestää koulutusta, kouluttaa, ohjaa ja valmentaa
työnopastus; työkokeilujakson pienryhmäkoulutukset, yksilövalmennus, myös materiaalien tuottaminen
hankkeen tuloksista raportointi rahoittajalle yhdessä työnsuunnittelijan kanssa
opsojen työpaikkakouluttajana toimiminen yhdessä työnsuunnittelijan kanssa
työnhaun valmiuksien päivittäminen hankkeen asiakkaiden kanssa

Tehtävän hoitaminen edellyttää sosionomi (AMK) korkeakoulututkintoa tai vastaavaa muuta korkeakoulututkintoa. Lisäksi edellytämme vahvaa näyttöä projekti-/hankeosaamisesta, vahvaa ohjaus- ja valmennustyönosaamista ja vähintään 2 vuoden työkokemusta. Hyviä viestinnällisiä valmiuksia, aiempaa työkokemusta projektien ja koulutusten suunnittelusta sekä käytännön asiakastyöstä ja kouluttajakokemusta. Arvostamme tietämystä ja/tai kokemusta kirppistoimialan lainalaisuuksien ymmärryksestä ja niiden soveltamisesta kaupalliseen näkökulmaan. Edellytämme matkustusvalmiutta sekä työn vaativuuden vuoksi hyvää fyysistä ja psyykkistä työkykyä ja työkuntoa.

Hakemukset palkkatoiveineen ja CV lähetetään sähköpostilla Kokkolan osalta outi.hakunti@redcross.fi ja Vaasan osalta maarit.rintamaki@redcross.fi 27.3.2020 klo 16.00 mennessä.

Vastaamme puhelintiedusteluihin seuraavina ajankohtina: Viikolla 12 tiedusteluihin vastaa Kokkolan ja Vaasan avoimien tehtävien osalta Maarit Rintamäki puh. 040 738 6884
19.3. klo. 10-17 ja 18.3. klo. 12-16.

Viikolla 13 Kokkolan tehtävien osalta tiedusteluihin vastaan Outi Hakunti
puh. 040 125 8679 ma 23.3. klo. 10-17, ke 25.3. klo. 10-17 ja to 26.3. klo. 9-12.
Viikolla 13 Vaasan tehtävien osalta tiedusteluihin vastaa Maarit Rintamäki
puh. 040 738 6884 to 26.3. klo. 10-16 ja pe 27.3. klo. 10-14.